Nieuws

Nieuws van Van Kempen c.s.

Klik op de titel van het nieuwsbericht voor het uitgebreidere bericht.

 


Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 2.0

Gepubliceerd: 28/03/2017
Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, waar eerder veel kritiek op was, is ingrijpend gewijzigd. Wat overblijft is vooral de verkorting van de alimentatieduur. Dit vraagt om een goede voorbereiding van betrokkenen, niet in het minst aan de keukentafel, zo betogen Ariane Hendriks (Van Kempen c.s.) en Ingrid Vledder (Neijenhof Luyt) in een artikel wat zij schreven voor de kennisbank van Split-online.

Locatieverbod voor gehele woonplaats na partner- en kindermishandeling

Gepubliceerd: 09/03/2017
In een zaak waarin Margreet de Boer de slachtoffers bijstond, heeft de rechtbank Amsterdam een veroordeeld voor de stelselmatige mishandeling van zijn vrouw en kinderen. Ook is een locatieverbod opgelegd en schadevergoeding toegekend.

Hogere schadevergoeding in hoger beroep

Gepubliceerd: 25/01/2017
In een uitspraak van het Hof Amsterdam van 22 december 2016 wordt in hoger beroep met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel aan het slachtoffer een hoger bedrag aan schadevergoeding toegekend dan dat zij in eerste instantie had gevorderd.

Ook mét alimentatie gaan vrouwen er na scheiding op achteruit

Gepubliceerd: 21/12/2016
Samen met Ingrid Vledder publiceerde Ariane Hendriks een opinie-artikel in Trouw over het nieuwe wetsvoorstel partneralimentatie.

Spreekrecht buiten aanwezigheid van de verdachte

Gepubliceerd: 16/11/2016
Slachtoffers van ernstige strafbare feiten hebben het recht om tijdens een strafzaak het woord te voeren: het spreekrecht. Sinds 1 juli 2016 is dit spreekrecht voor wat betreft de inhoud onbeperkt: het slachtoffer mag spreken waarover hij of zij wil. Maar mag het slachtoffer dit spreekrecht ook uitoefenen zonder dat de verdachte hierbij aanwezig is? Deze vraag heeft Margreet de Boer op 24 augustus 2016 aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd, in een zaak waarin zij een slachtoffer van een poging tot doodslag door haar toenmalige partner bijstond.

Indexering alimentatie 2017

Gepubliceerd: 15/11/2016
Onlangs is de wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2017 bekend gemaakt, deze bedraagt 2,1%.

De kindbehartiger

Gepubliceerd: 15/07/2016
De advocaten van Van Kempen c.s. werken regelmatig samen met een kindbehartiger. Wat doet een kindbehartiger, en wat is de toegevoegde waarde in een (echt)scheiding?

Expertgroep complexe scheidingen Amsterdam

Gepubliceerd: 15/07/2016
Margó Spekschoor, advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten, neemt deel aan een werkgroep van de gemeente Amsterdam die gaat onderzoeken hoe de belangen van kinderen meer centraal kunnen komen te staan in (v)echtscheidingen.

Twee recente uitspraken: eenhoofdig gezag in belang van het kind

Gepubliceerd: 15/05/2016
Recentelijk is er in twee zaken van ons kantoor uitspraak gedaan, waarbij het gezag aan één ouder is toegewezen. In de ene zaak werd het gezamenlijk gezag na echtscheiding gewijzigd in eenhoofdig gezag van de moeder. In de andere zaak werd het verzoek van de vader om hem, samen met de moeder, te belasten met het gezag afgewezen.

De ene (v)echtscheiding is de andere niet

Gepubliceerd: 05/04/2016
Op 12 mei a.s. is Margreet de Boer één van de sprekers op een bijeenkomst over stalking en vechtscheidingen, georganiseerd door de Praktizijnssociëteit te Amsterdam voor advocaten en rechters.

Blijf van alimentatie af

Gepubliceerd: 04/04/2016
In juli 2015 schreef Ariane Hendriks (advocaat bij Van Kempen c.s.) met Ingrid Vledder (advocaat bij Neijenhof Luyt Advocaten) een opiniestuk over het wetsvoorstel partneralimentatie dat aanhangig is bij de Tweede Kamer.

Clienttevredenheidsonderzoek 2016

Gepubliceerd: 01/04/2016
Clienttevredenheidsonderzoek maart 2016
2 of 21
Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >