De kindbehartiger

DE KINDBEHARTIGER
De scheiding belicht vanuit het kind

 

De advocaten van Van Kempen cs. staan ouders bij gedurende hun echtscheidingsproces. Vaak zijn hierbij kinderen betrokken. Ondanks het feit dat ouders meestal proberen om, in het belang van hun kinderen, niet van elkaar verwijderd te raken, werkt dat soms anders. Door de emoties die met de scheiding gepaard gaan, verliezen ouders soms de wensen en behoeften van hun kind uit het oog. Het kind raakt verstrikt tussen de ruzies en emoties van de ouders. Kinderen voelen zich niet gehoord. Zij worden niet (voldoende) betrokken in het proces, maar voelen wél alles mee.

Kinderen vinden het vaak erg moeilijk om hun eigen gevoelens onder woorden te brengen. Vanwege hun loyaliteitsgevoel zijn ze bang om hun ouders te kwetsen. Ze vrezen dat de ruzies daardoor alleen maar erger worden. Het laatste wat een kind wil, is ongelukkige ouders en zich afvragen of hij/zij de scheiding heeft verergerd door zijn/haar uitlatingen. Het resultaat is dat kinderen vaak loyaliteitsproblemen krijgen, in hun schulp kruipen of andersoortige problemen laten zien, hetgeen schadelijk kan zijn voor hun verdere ontwikkeling.

 

De Kindbehartiger vertaalt van en naar het kind

Het is in bovengenoemde situaties erg belangrijk om het kind iemand te bieden die er speciaal voor hen is, iemand die op een toegankelijk niveau naar hen wil luisteren. De Kindbehartiger kan dé professional zijn, die op zulke momenten uitkomst biedt. Sommige hulpverlening is vrij zwaar, terwijl het juist belangrijk is om op laagdrempelig niveau naar een kind te luisteren. Via een Kindbehartiger kan het verhaal van het kind samenhangend worden verwoord richting de ouders, hulpverleners, advocaten en de rechtbank. De Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem.

De Kindbehartiger is er ook voor de vertaalslag naar het kind. Een kind moet zo lang mogelijk kind kunnen zijn en moet zo min mogelijk belast worden met de pijn van een echtscheiding, maar dit betekent niet dat belangrijke zaken niet met hen besproken mogen worden. De Kindbehartiger legt de situatie op een kindvriendelijke wijze uit, zodat het kind de situatie begrijpt en vervolgens een mening kan geven.

Naast de bovengenoemde ondersteuning kan een Kindbehartiger de ouders inzicht geven in hetgeen kinderen meekrijgen van de echtscheiding. Als ouder heb je immers de wens dat je kind zich zo gezond en gelukkig mogelijk kan blijven ontwikkelen. Met de hulp van een Kindbehartiger kan duidelijk worden hoe dit mogelijk is. Zo wordt er inzicht gegeven in wat het kind nodig heeft en welke passende maatregelen daarvoor genomen moeten worden.

 

Kwaliteitseisen Kindbehartiger

De kwaliteit van de functie Kindbehartiger wordt bewaakt door de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Potentiële nieuwe Kindbehartigers moeten eerst de selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie doorlopen. De Beroepsorganisatie staat open voor iedere professional die over de juiste kwaliteiten en ervaring beschikt. Dit kunnen dus professionals zijn die bijvoorbeeld als mediator, kindercoach, jurist of pedagoog werkzaam zijn. Na de eerste ronde dient er een 3-daagse training te worden gevolgd, en wordt er nog de nodige thuisstudie van de deelnemers verwacht. Na het succesvol afronden van de trainingsdagen en thuisopdrachten, ontvangen de deelnemers het ‘Certificaat Kindbehartiger. ‘

Na de kwalificatie als Kindbehartiger zijn er nog verschillende verplichte onderdelen waaraan deelgenomen dient te worden. Zo is iedere Kindbehartiger verplicht de training ‘Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ te volgen. De Beroepsorganisatie biedt daarnaast nog aanvullende trainingen aan voor eventuele specialisaties. Tot slot is iedere Kindbehartiger verplicht om te participeren in intervisiebijeenkomsten met collega-Kindbehartigers in de eigen regio.

 

Regio Amsterdam

In Noord-Holland zijn momenteel 15 Kindbehartigers werkzaam, vanuit verschillende achtergronden. Hiervan zijn er 5 gevestigd in de regio Amsterdam.

Onder hen bevindt zich het brein achter het functieprofiel van de Kindbehartiger; Marieke Lips. Zij is van oorsprong juriste en de oprichtster van de Beroepsorganisatie en de Stichting.
De andere 4 ‘Amsterdamse’ Kindbehartigers hebben een oorsprong in (kinder)coaching, mediation of eveneens in het juridische veld.

 

Waarom werkt Van Kempen cs. samen met Kindbehartigers?

Advocaten hebben de plicht om te luisteren naar de wensen en de belangen van hun cliënt en deze altijd te behartigen. Hoe belangrijk kinderen ook zijn, in het juridische proces hebben zij vaak geen eigen vertegenwoordiger. Sporadisch wordt er door de Rechtbank een bijzonder curator benoemd die onderzoekt wat het belang van het kind is. En soms wordt er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming gelast, waarna een Raadsonderzoeker met het kind gaat praten. Deze beide opties zijn echter lang niet in alle gevallen ideaal, mede gezien het feit dat er dan al een procedure aanhangig is en het kind dan meestal al schade heeft ondervonden van de echtscheiding. Daarnaast is een Raadsonderzoek tijdrovend, leidt het tot maanden vertraging, is een onderzoek duur en kan het bovendien belastend zijn voor zowel de ouders als het kind.

De Kindbehartiger is een professional die het kind kan ondersteunen in de echtscheiding, zodat het kind bijvoorbeeld niet in een loyaliateitsconflict komt. De Kindbehartiger kan binnen een redelijke termijn een rapport voor de rechtbank opstellen, waarna de procedure direct verder kan. In tegenstelling tot een Raadsonderzoek, kan een Kindbehartiger reeds aan het begin van het scheidingsproces worden ingezet. Op deze manier wordt de positie van het kind gedurende de gehele procedure gewaarborgd.

 

Kortom…

Een Kindbehartiger is in veel (v)echtscheidingen een middel om de kinderen de stem te geven waar het kind recht op heeft. Een eigen belangenbehartiger voor het kind kan cruciaal zijn voor dit kind in een echtscheidingsprocedure.

Meer informatie over de kindbehartiger en contactgegevens vindt u op www.kindbehartiger.nl

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >