Nieuws

Nieuws van Van Kempen c.s.

Klik op de titel van het nieuwsbericht voor het uitgebreidere bericht.

 

 

Bijeenkomst Herziening Partneralimentatie

Gepubliceerd: 27/11/2019
Op 13 december 2019 organiseert de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann een bijeenkomst over de Wet herziening partneralimentatie. Ariane Hendriks, advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten, is een van de sprekers.

Actie Gefinancierde Rechtsbijstand

Gepubliceerd: 23/10/2019
Van Kempen c.s. Advocaten doet mee aan de 'werkstaking' van strafrecht- en familierecht-advocaten tegen de plannen van minister Dekker op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand. Ook onze advocaten zullen de eerste twee weken van januari als verhinderd doorgeven, en in die weken dus geen zittingen doen.

Nieuwe regels voor duur partneralimentatie

Gepubliceerd: 23/05/2019
Met ingang van 1 januar1 2020 gelden er nieuwe regels voor de duur van partneralimentatie.
Ariane Hendriks, advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten, schreef hierover een artikel voor Ouders.nl.
Klik op de kop van dit nieuwsbericht voor de link naar het artikel

Scheidingsteam Ouders Online

Gepubliceerd: 03/05/2019
Twee advocaten van Van Kempen c.s. Advocaten nemen deel aan het nieuwe scheidingsteam van Ouders Online. Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie en link.

Nieuws over het wetsvoorstel partneralimentatie

Gepubliceerd: 26/10/2018
Ariane Hendriks (advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten)en Ingrid Vledder (advocaat bij Reach Advocaten) schreven eerder al over het wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. Inmiddels is het wetsvoorstel weer veranderd (derde nota van wijzigingen). In een blog leggen de twee auteurs uit wat er aan het wetsvoorstel is veranderd en wat de gevolgen voor de praktijk zullen zijn.

Scheiden, en de kinderen dan?

Gepubliceerd: 13/06/2018
Vanuit de werkgroep Complexe scheidingen van de gemeente Amsterdam hebben Margó Spekschoor (advocaat Van Kempen c.s. Advocaten) en Marieke Lips (kindbehartiger en bijzonder curator in jeugdzaken) cursussen gegeven over het inschakelen van professionals die bij scheidingen het belang en de stem van het kind kunnen vertegenwoordigen.
Duidelijk werd dat veel deskundigen die met gescheiden mensen werken niet precies weten wat een Kindbehartiger en een bijzonder curator in jeugdzaken doen, en wat het verschil is tussen beiden. Voor hen hebben Margó Spekschoor en Marieke Lips een handleiding geschreven voor het inschakelen van beide professionals; zodat het belang van en de stem van het kind in de scheiding optimaal vertegenwoordigd kan worden.
Klik op de titel van dit nieuwsbericht voor de tekst van de handleiding.

Privacy Verklaring bijgewerkt

Gepubliceerd: 05/06/2018
De Privacy Verklaring is bijgewerkt. Het betreft alleen redactionele wijzigingen.

Reactie op veroordeling leraar Joodse school

Gepubliceerd: 22/05/2018
De cliënten van advocaat Margreet de Boer hebben met gemengde gevoelens kennis genomen van de veroordeling van een leraar aan een Joodse school vanwege seksueel misbruik.

Verklaring namens (ouders van) slachtoffers misbruik Joodse school

Gepubliceerd: 03/05/2018
Van 16 t/m 19 april 2018 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een voormalig docent van een Joodse school in Amsterdam wegens seksueel misbruik van een aantal leerlingen.
Margreet de Boer van Van Kempen c.s. Advocaten trad in deze zaak op als advocaat van een aantal (ouders van) slachtoffers.
Zij heeft tijdens de strafzaak namens de ouders een spreekrechtverklaring voorgelezen.
Daarnaast heeft zij de rechtbank gevraagd om ook in tweede termijn (na het requisitoir van het OM en het pleidooi van de advocaat van de verdachte) namens haar cliënten nog kort te mogen reageren. Dat werd door de rechtbank niet toegestaan.
In dit bericht de verklaring zoals die is voorgelezen, en de punten die Margreet de Boer namens haar cliënten in tweede termijn naar voren had willen brengen.
De uitspraak in de zaak wordt verwacht op 22 mei.

Oprichting Landelijke Vereniging Familierecht Advocaten

Gepubliceerd: 15/12/2017
Door een aantal advocaten, werkzaam in het personen- en familierecht, is het initiatief genomen om een nieuwe specialisatievereniging op te richten: de Landelijke Vereniging Familierechtadvocaten (LVFA). Ariane Hendriks van Van Kempen c.s. Advocaten is één van de initiatiefnemers.

Familierechtadvocaten wordt gevraagd een korte enquête in te vullen.

Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 2.0

Gepubliceerd: 28/03/2017
Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, waar eerder veel kritiek op was, is ingrijpend gewijzigd. Wat overblijft is vooral de verkorting van de alimentatieduur. Dit vraagt om een goede voorbereiding van betrokkenen, niet in het minst aan de keukentafel, zo betogen Ariane Hendriks (Van Kempen c.s.) en Ingrid Vledder (Neijenhof Luyt) in een artikel wat zij schreven voor de kennisbank van Split-online.

Locatieverbod voor gehele woonplaats na partner- en kindermishandeling

Gepubliceerd: 09/03/2017
In een zaak waarin Margreet de Boer de slachtoffers bijstond, heeft de rechtbank Amsterdam een veroordeeld voor de stelselmatige mishandeling van zijn vrouw en kinderen. Ook is een locatieverbod opgelegd en schadevergoeding toegekend.

Hogere schadevergoeding in hoger beroep

Gepubliceerd: 25/01/2017
In een uitspraak van het Hof Amsterdam van 22 december 2016 wordt in hoger beroep met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel aan het slachtoffer een hoger bedrag aan schadevergoeding toegekend dan dat zij in eerste instantie had gevorderd.

Ook mét alimentatie gaan vrouwen er na scheiding op achteruit

Gepubliceerd: 21/12/2016
Samen met Ingrid Vledder publiceerde Ariane Hendriks een opinie-artikel in Trouw over het nieuwe wetsvoorstel partneralimentatie.

Spreekrecht buiten aanwezigheid van de verdachte

Gepubliceerd: 16/11/2016
Slachtoffers van ernstige strafbare feiten hebben het recht om tijdens een strafzaak het woord te voeren: het spreekrecht. Sinds 1 juli 2016 is dit spreekrecht voor wat betreft de inhoud onbeperkt: het slachtoffer mag spreken waarover hij of zij wil. Maar mag het slachtoffer dit spreekrecht ook uitoefenen zonder dat de verdachte hierbij aanwezig is? Deze vraag heeft Margreet de Boer op 24 augustus 2016 aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd, in een zaak waarin zij een slachtoffer van een poging tot doodslag door haar toenmalige partner bijstond.

Indexering alimentatie 2017

Gepubliceerd: 15/11/2016
Onlangs is de wettelijke indexering van de alimentatie per 1 januari 2017 bekend gemaakt, deze bedraagt 2,1%.

De kindbehartiger

Gepubliceerd: 15/07/2016
De advocaten van Van Kempen c.s. werken regelmatig samen met een kindbehartiger. Wat doet een kindbehartiger, en wat is de toegevoegde waarde in een (echt)scheiding?

Expertgroep complexe scheidingen Amsterdam

Gepubliceerd: 15/07/2016
Margó Spekschoor, advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten, neemt deel aan een werkgroep van de gemeente Amsterdam die gaat onderzoeken hoe de belangen van kinderen meer centraal kunnen komen te staan in (v)echtscheidingen.

Twee recente uitspraken: eenhoofdig gezag in belang van het kind

Gepubliceerd: 15/05/2016
Recentelijk is er in twee zaken van ons kantoor uitspraak gedaan, waarbij het gezag aan één ouder is toegewezen. In de ene zaak werd het gezamenlijk gezag na echtscheiding gewijzigd in eenhoofdig gezag van de moeder. In de andere zaak werd het verzoek van de vader om hem, samen met de moeder, te belasten met het gezag afgewezen.

De ene (v)echtscheiding is de andere niet

Gepubliceerd: 05/04/2016
Op 12 mei a.s. is Margreet de Boer één van de sprekers op een bijeenkomst over stalking en vechtscheidingen, georganiseerd door de Praktizijnssociëteit te Amsterdam voor advocaten en rechters.
2 of 21
Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >