Expertgroep complexe scheidingen Amsterdam

Expertgroep complexe scheidingen (vechtscheidingen)

 

Wie de media rondom echtscheidingen volgt, hoort regelmatig dat 10 tot 20% van de scheidingen van dit moment complexe scheidingen zijn. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Taskforce opgericht om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Binnen de werkgroep van de gemeente Amsterdam inzake ‘vechtscheidingen’ is Margó Spekschoor, advocaat bij Van Kempen cs, actief.

 

Zij onderzoekt samen met de gemeente en gecertificeerde instellingen (voormalige bureaus jeugdzorg) hoe de belangen van het kind centraal kunnen komen te staan binnen de (v)echtscheiding en hoe het kind zo min mogelijk last kan hebben van een scheiding en daar zo weinig mogelijk schade van ondervindt. Een van de belangrijke randvoorwaarden daarbij is het – zo vroeg mogelijk – inschakelen van deskundige personen die het kind een duidelijke stem kunnen geven, zoals een Kindbehartiger. Helemaal aan het begin van een procedure kan er goed naar het kind geluisterd worden en kan daardoor een eventuele escalatie tussen de ouders nog worden voorkomen. Margó Spekschoor gaat samen met een team, waar ook rechters en de Raad voor de Kinderbescherming deel vanuit maken, verschillende instellingen (zoals de wijk/buurtteams (Samen Doen) en de Ouder en Kind Centra)informeren over het zo vroeg mogelijk geven van een stem aan het kind. Op deze manier wordt getracht om potentiele vechtscheidingen in een beginstadium de kop in te drukken, waardoor de verdere procedure op een verdraagzame(re) manier kan verlopen.

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >