Oprichting Landelijke Vereniging Familierecht Advocaten

Door een aantal advocaten, werkzaam in het personen- en familierecht, is het initiatief genomen om  een nieuwe specialisatievereniging op te richten: de Landelijke Vereniging Familierechtadvocaten (LVFA). Ariane Hendriks van Van Kempen c.s. Advocaten is één van de initiatiefnemers.

De LVFA wil een brede, toegankelijke en betaalbare vereniging zijn voor alle advocaten die actief zijn in het familierecht. Het bevorderen van de kwaliteit van de aangesloten advocaten staat voorop. De vereniging zal daarom mogelijkheden bieden voor intervisie, netwerkactiviteiten en verdieping van kennis.

De LVFA wil een gedegen opleidingstraject bieden en regelmatig lezingen organiseren over onderwerpen die voor ons vakgebied van belang zijn.

Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de LVFA het creëren van mogelijkheden voor gestructureerde feedback (intervisie/intercollegiaal overleg). Deelname aan gestructureerde feedback zal binnenkort voor advocaten verplicht worden. De LVFA kan hierin voor familierechtadvocaten in een behoefte voorzien.

De LVFA wil voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt voor het verlenen van het keurmerk ‘specialisatievereniging’ en zal verschillende vormen van lidmaatschap aanbieden voor beginnende en meer ervaren specialisten in het familierecht.

Om beter zicht te krijgen op de doelgroep en input te verkrijgen die kan worden gebruikt voor het nader vormgeven van de doelstellingen van de LVFA, is een korte enquête gemaakt.

Familierechtadvocaten wordt gevraagd om die in te vullen. Advocaten die willen meedenken over de ontwikkeling van de LVFA kunnen zich melden via het e-mailadres info@lvfa.nl.

Klik hier voor de enquête

 

 

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >