Actie Gefinancierde Rechtsbijstand

Van Kempen c.s. Advocaten doet mee aan de 'werkstaking' van strafrecht- en familierecht-advocaten tegen de plannen van minister Dekker op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand. Ook onze advocaten zullen de eerste twee weken van januari als verhinderd doorgeven, en in die weken dus geen zittingen doen.

Ons kantoor is van oudsher een sociaal kantoor; wij verlenen ook rechtsbijstand op basis van een toevoeging aan mensen met een laag inkomen. De vergoeding die de advocaten ontvangen voor deze zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand is laag. Dat geldt zeker in het familierecht. De vergoedingen voor dat rechtsgebied zijn zo laag, dat het niet mogelijk is hierop een financieel gezonde praktijk te draaien. Dat kan alleen als advocaten ook een behoorlijk aandeel betalende cliënten hebben. Noodgedwongen nemen wij daarom steeds minder zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand in, en nemen we in beginsel geen zaken op toevoeging meer over van andere advocaten. Wij realiseren ons dat het voor mensen die zijn aangewezen op gefinancierde rechtsbijstand steeds moeilijker wordt om een goede advocaat te vinden.

De onderbetaling van advocaten in het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand is al jaren bekend, ook bij minister Dekker. Hij weigert echter om dit probleem op te lossen.
Eerdere protesten hebben daar niets aan kunnen veranderen. De Orde van Advocaten is zelfs uit het overleg met de minister gestapt. Advocaten zien zich nu genoodzaakt om te laten zien dat de situatie echt onhoudbaar is. Dat doen ze door in de eerste twee weken van januari niet deel te nemen aan piketdiensten (strafrechtadvocaten) of zittingen bij de rechtbank (familierecht- en huurrecht-advocaten). Wij sluiten ons bij deze actie aan, en ook onze advocaten zullen daarom bij de rechtbank aangeven dat zij van 1 t/m 14 januari 2020 verhinderd zijn voor zittingen.
 

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >