Familie mediation / scheidingsbemiddeling

Familie mediation/scheidingsbemiddeling

Na ruim 15 jaar advocatuur heeft Margó Spekschoor zich afgelopen jaar bekwaamd op het gebied van de scheidingsbemiddeling door een gespecialiseerde mediation opleiding te volgen.

Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij partijen in onderling overleg met de mediator proberen het conflict op te lossen in plaats van bijvoorbeeld naar de rechter te stappen. Hierdoor kan een vaak kostbare en veelal vervelende procedure worden voorkomen. De familiemediator vertelt u over uw rechten en plichten in het kader van uw scheiding. Daarnaast wordt er indien nodig een (echt)scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan opgesteld, dat door de (advocaat)mediator kan worden ingediend bij de rechtbank.

Indien u hierin geïnteresseerd bent of als u vragen heeft kunt u haar mailen op m.spekschoor@vankempencs.nl. Dan belt zij u z.s.m. terug.

 

Nieuwe vorm van scheidingsbemiddeling

In de afgelopen jaren is Margó in Gelderland bij 1-scheidingsloket regelmatig ingeschakeld als advocaat scheidingsbemiddelaar. De advocaat scheidingsbemiddelaar staat in dit soort zaken naast de mediator. In deze rol licht zij partijen volledig voor over hun rechten en plichten t.a.v. hun scheiding, zorgt zij met de partijen voor het opstellen en ondertekenen van het convenant en zorgt zij voor indiening van de stukken bij de rechtbank.

Als er tijdens het scheidingsproces een conflict tussen partijen ontstaat over een bepaald onderwerp, gaan de partijen (terug) naar de mediator om dat conflict op te lossen. Na overleg met de mediator komen partijen weer bij de advocaat om verder te gaan in het scheidingsproces door bijvoorbeeld hun rechten en plichten verder uit te werken in het convenant of ouderschapsplan.

 

Zodoende blijven de rollen van mediator en advocaat gescheiden. Deze manier van werken wordt vaak als heel prettig ervaren doordat de financiële en juridische zaken makkelijker kunnen worden gescheiden van de emoties. Omdat de mediator en de advocaat wel contact hebben met elkaar en waar nodig en mogelijk informatie met elkaar uitwisselen, zijn beide professionals op de hoogte van wat noodzakelijk is en worden er geen belangrijke aspecten gemist. Dankzij deze vorm van scheidingsbemiddeling treden er over het algemeen minder conflicten op. Ook zijn de convenanten vollediger, omdat alle noodzakelijk punten aan bod komen en worden afgehandeld. Dat lukt soms niet bij een (familie)mediation die door één advocaat/mediator wordt behandeld.  

Deze vorm van mediation willen wij ook in Amsterdam gaan aanbieden.

Dit betekent concreet dat Margó zal functioneren als mediator en een kantoorgenoot de rol van advocaat scheidingsbemiddelaar op zich zal nemen. Ook kunt u desgewenst een advocaat van een ander kantoor inschakelen.

Op de website van 1 scheidingsloket staan ook een paar reviews over de andere wijze van werken: U kunt natuurlijk ook naar onze eigen reviews kijken. 

Als u geïnteresseerd bent en/of hierover vragen heeft, verzoeken wij u te mailen op m.spekschoor@vankempencs.nl. Dan belt zij u zo spoedig mogelijk terug.

 

 


 

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >