Reactie ‘kind 2’ op vrijspraak leerkracht Cheider

Vandaag heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak waarin een leerkracht van de Joodse school het Cheider werd vervolgd voor seksueel misbruik van een aantal leerlingen.
Margreet de Boer van van Kempen c.s. Advocaten stond in deze zaak een aantal slachtoffers bij, onder wie de jongen die als eerste melding maakte van het misbruik, destijds 13 jaar oud. In de strafzaak werd hij aangeduid als kind 2.
Kind 2 was, gesteund door familie en vrienden, bij de uitspraak aanwezig.
Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de verklaringen die kind 2 heeft afgelegd over het misbruik betrouwbaar zijn. Het Hof omschreef deze als helder, consistent en gedetailleerd.
Toch kwam het Hof niet tot een bewezenverklaring van seksueel misbruik, vanwege het ontbreken van steunbewijs.
Hoewel het Hof voldoende (steun)bewijs aanwezig achtte voor het feit dat de leerkracht kind 2 meerdere malen heeft gemasseerd, en deze massages als ongewenst en ongepast betitelde, vond het dit -anders dan eerder de rechtbank- onvoldoende om als steunbewijs voor het betasten van het geslachtsdeel van kind 2 te kunnen dienen. Het Hof heeft de verdachte daarom vrijgesproken.
Kind 2 is teleurgesteld over de uitspraak.
Dat het Hof zijn verklaring als betrouwbaar beoordeelde is een schrale troost. “Ik weet dat mijn verklaring betrouwbaar is. Ik weet dat wat ik gezegd heb waar is, en hij weet het ook. Dat blijft altijd zo.”
Dat het Hof oordeelde dat er -ondanks de betrouwbare verklaring van het slachtoffer – onvoldoende steunbewijs aanwezig was, illustreert dat het moeilijk is om in zaken van seksueel misbruik, waarbij behalve pleger en slachtoffer doorgaans niemand anders aanwezig is- tot voldoende bewijs voor een veroordeling te komen. Kind 2 is ondanks de vrijspraak toch blij dat hij aangifte heeft gedaan. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen”.
Kind 2 hoopt en verwacht dat het Openbaar Ministerie in cassatie zal gaan en ziet deze eventuele cassatie met veel vertrouwen tegemoet.

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >