Advocaten >

Slachtofferrecht

Als je slachtoffer wordt van een misdrijf komt er veel op je af. Dat geldt ook als je nabestaande bent van iemand die door een misdrijf om het leven is gekomen, of als je besluit om juridische stappen te zetten naar aanleiding van misbruik of mishandeling uit het verleden.
Een advocaat kan slachtoffers en nabestaanden helpen bij het maken van de afweging wel of geen aangifte te doen; bij het vinden van hun weg in de juridische doolhof;  bij het uitoefenen van slachtofferrechten in de strafprocedure en bij het vorderen van schadevergoeding.
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit uw zaak te seponeren kunnen we met u bekijken of het zinvol is een klacht niet vervolgen in te dienen, en dat namens u doen.
Van Kempen c.s. Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. Ook staan we nabestaanden van levensdelicten bij.

Als je slachtoffer bent van seksueel geweld, of slachtoffer of nabestaande van een ernstig geweldsdelict ben je in je persoon aangetast. Jouw grenzen zijn ernstig geschonden; je had geen controle meer over je lijf en leven; er is jou onrecht aangedaan. Het strafproces kan bijdragen aan het herstel van dit onrecht, en aan het terugkrijgen van de regie over je eigen leven. Maar het strafproces kan ook extra leed toevoegen, en zorgen voor secundaire victimisatie.
Ons doel is met het informeren en juridisch ondersteunen van slachtoffers hen in staat te stellen hun eigen, weloverwogen keuzes te maken, en zoveel mogelijk de regie terug te pakken. Daarnaast komen we op voor hun rechten en belangen, zowel richting pleger, als richting politie, openbaar ministerie en rechters. Zodat er recht wordt gedaan, en secundaire victimisatie wordt vermeden.

Slachtoffers van zedenmisdrijven, slachtoffers van geweldsmisdrijven die daardoor ernstig letsel hebben geleden waarvoor ze behandeling ondergaan (inclusief traumabehandeling door een erkend psychotherapeut) en nabestaanden van levensdelicten komen meestal in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand zonder financiële toets, en zonder eigen bijdrage.

Elders op deze website vindt u specifieke informatie over seksueel geweld, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, en stalking.

Voor meer informatie over het verloop van een strafzaak vanuit het perspectief van slachtoffers kunt u hier doorklikken.

Voor uw slachtofferzaak kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margreet de Boer