Advocaten >

Stalking / straat- en contactverbod


'Ik heb al zo vaak laten weten dat ik geen contact meer wil, maar toch blijft hij dag en nacht bellen en emails, brieven, kaarten en 'cadeautjes' sturen.'
'Ik heb voortdurend het gevoel dat hij in de buurt is en me in de gaten houdt. Soms stuurt hij een SMS waarin hij precies weet te vertellen wat ik aan heb.'
'Als ik 's avonds naar buiten keek zag ik het eindje van zijn sigaret rood oplichten. Ik wist dan dat hij weer achter in de tuin stond. Ik belde dan de politie, maar als die kwam, was hij weer weg. Tegenwoordig zitten we thuis met de gordijnen dicht, zodat hij niet kan zien of we thuis zijn.'
'Op mijn werk belt mijn ex zo vaak achter elkaar dat het kantoor urenlang niet bereikbaar is voor anderen. Mijn collega's steunen me, maar ik vraag me af hoe lang mijn baas dit nog accepteert. Het zou niet de eerste keer zijn als ik hierdoor mijn baan verlies.'
'Ik ben verhuisd en heb al verschillende keren mijn telefoonnummer veranderd. Toch komt hij steeds weer achter mijn nieuwe adres en telefoonnummer.'
'Iedere ochtend als ik naar mijn werk ga, is het weer de vraag wat hij nu weer aan mijn auto vernield heeft.'

Dit zijn slechts enkele uitspraken van slachtoffers van belaging, ook wel stalking genoemd. Stalkers zijn dikwijls ex-partners die niet kunnen accepteren dat de relatie is beëindigd. Maar er zijn ook slachtoffers die belaagd worden door iemand die zij niet kennen. Slachtoffers ervaren stalking meestal als een ernstige inbreuk op hun levenssfeer en als een aantasting van hun veiligheid.

Indien u het slachtoffer bent van stalking, kunt u in een civiele procedure een straat- en contactverbod vorderen. Omdat stalking een strafbaar feit is, kunt u de dader daarnaast via het strafrecht aanspreken. De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers in deze procedures.


Straat- en contactverbod

Een mogelijkheid om stalking te stoppen, is om in een civiele procedure te vorderen dat de stalker zijn hinderlijke gedragingen zal staken. Het slachtoffer kan zich tot de rechter wenden en vorderen dat een straat- of wijkverbod, een contactverbod, een telefoon-, email- of SMS-verbod, een verhuisgebod, een verbod om lasterlijke teksten over het slachtoffer te verspreiden, of een verbod om het slachtoffer te volgen wordt opgelegd.

Als de rechter de vordering toewijst, kan het slachtoffer op grond van het vonnis de politie inschakelen als de stalker de verboden overtreedt. Ook verbeurt de stalker een dwangsom. Dit betekent dat hij bij iedere overtreding een geldbedrag aan het slachtoffer moet betalen. In een enkel geval is dit niet voldoende en gaat de stalker nog steeds door. Dan kan worden verzocht om de stalker te gijzelen. De stalker wordt dan enige tijd vastgehouden in een huis van bewaring.


Strafrecht

Stalking is een strafbaar feit. Een slachtoffer van stalking kan hiervan melding maken of aangifte doen bij de politie. De politie onderzoekt de zaak en kan de stalker uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek vraagt de politie de stalker om te stoppen met het hinderlijke gedrag. Daarbij krijgt hij de waarschuwing dat strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld als hij doorgaat met het lastigvallen van het slachtoffer. In veel gevallen is zo'n gesprek voldoende en stopt de stalker met zijn gedrag.

Als de stalker toch doorgaat, kan de politie de zaak voorleggen aan de Officier van Justitie. Die bepaalt of een vervolging wordt ingesteld. In dat geval moet de stalker voor de strafrechter verschijnen. De rechter kan hem dan veroordelen en een straf opleggen. Daarbij kan de rechter een contactverbod opleggen. Tijdens de strafzitting kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. Ook kunt u schadevergoeding vragen door u te voegen als benadeelde partij in de strafzaak .

Voor uw stalkingszaak kunt u contact opnemen met Doef van KempenMonique Ferwerda of Margreet de Boer.