Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Singel 104
1015 AD Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Margreet de Boer

Doef van Kempen

Margreet de Boer (Wymbritseradeel, 1964) studeerde Nederlands recht en Criminologie in Amsterdam. Zij werkt sinds 2014 bij Van Kempen c.s. Advocaten.  Eerder (van 1989 tot 2002) was zij ook al werkzaam als advocaat, onder meer bij het kantoor 'Rechtshulp voor Vrouwen', wat later werd omgedoopt tot 'Bonnema en de Boer advocaten'. Later werkte ze als beleidsmedewerker en directeur bij het Clara Wichmann Instituut, expertisecentrum vrouw en recht. Vanaf 2004 heeft Margreet gewerkt als zelfstandig onderzoeker en trainer op het gebied van mensen- en vrouwenrechten; vanaf 2008 onder de naam PoWR, Projects on Women's Rights.

Margreet de Boer legt zich als advocaat vooral toe op het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden, waaronder slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast staat zij slachtoffers van stalking bij, bijvoorbeeld door het vorderen van een straat- of contactverbod.
Margreet de Boer is aangesloten bij LANGZS, het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers, en heeft de specialisatie-opleiding voor Advocaten van Slachtoffers van Ernstige Gewelds- en Zedenzaken gedaan.
Met ingang van 11 juni 2019 is Margreet opnieuw lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks, een functie die zij ook van 2011-2015 bekleedde.

email: m.deboer@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Margreet de Boer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebieden geregistreerd:

Slachtofferrecht
  • Letselschaderecht
  • Mensenhandel
  • Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.