Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Monique Ferwerda

Doef van Kempen

Monique Ferwerda (Amsterdam, 1973) is in 1997 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij volgde daarnaast een studie Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen. Van 1998 tot 2006 werkte zij voor het Ministerie van Justitie alwaar zij als procesvertegenwoordiger optrad. In 2006 is zij beëdigd als advocaat en sindsdien werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.

 

Monique Ferwerda is gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Dit betekent dat u o.a. bij haar terecht kunt voor uw (echt)scheiding, de zorgverdeling en begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan, gezag- en omgangskwesties alsook in geval van ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing van uw kind. Zij heeft bijzondere expertise op het gebied van huiselijk/eergerelateerd geweld, stalking, bijstand aan slachtoffers in het kader van de strafrechtelijke procedure, internationale kinderontvoeringen en vervangende toestemming voor een (internationale) verhuizing met een minderjarige. 

Zij is aangesloten bij het Centrum Internationale Kinderontvoering, de Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten, de Vereniging voor Vrouw en Recht en bij  LANGZS (Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers).

 

email: m.ferwerda@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Monique Ferwerda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebieden geregistreerd:

Slachtofferrecht:
- strafrecht

Personen- en Familierecht:
- echtscheiding alimentatie omgang
- internationaal privaatrecht
- internationale kinderontvoering
- jeugdbescherming
- ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.