Onze werkwijze

Onze werkwijze

 • Een nieuwe zaak kunt u per email aan ons voorleggen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op; afhankelijk van de beschikbaarheid van een van onze advocaten maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het komt helaas regelmatig voor dat wij geen ruimte hebben voor het innemen van nieuwe cliënten. In dat geval zullen wij u zo mogelijk doorverwijzen naar een ander gespecialiseerd kantoor. Indien het u ondanks deze doorverwijzing niet lukt een advocaat te vinden voor uw zaak, raden wij u aan om contact op te nemen met de Amsterdamse Orde van Advocaten.
 • Tijdens het intakegesprek maken wij een globale beoordeling van uw zaak. In dit gesprek worden ook de kosten van de rechtsbijstand besproken. Bij de intake moet u zich identificeren met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Indien u al een advocaat heeft, dient u dat bij het maken van de eerste afspraak te melden. Wij hebben als kantoorbeleid dat wij geen lopende zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand overnemen.
   
 • Indien na het intakegesprek wordt afgesproken dat wij uw zaak innemen, ontvangt u vervolgens een opdrachtbevestiging waarin de gemaakte afspraken over de procedure en de kosten zijn opgenomen. Als het direct duidelijk is dat uw zaak naar verwachting weinig kans van slagen heeft, hoort u dat direct of zo spoedig mogelijk, ter voorkoming van onnodige kosten.
   
 • Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand), dient u gegevens van u en uw eventuele partner te verstrekken, waaronder het BSN-nummer. De advocaat vraagt vervolgens een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u hier klikt wordt u doorverwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand en kunt u zelf onderzoeken of uw inkomen ligt binnen de toegestane grenzen en in aanmerking komt voor een toevoeging.
   
 • Indien uw aanvraag voor een toevoeging wordt toegewezen, stelt de Raad voor Rechtsbijstand daarbij de hoogte van uw eigen bijdrage vast. Deze eigen bijdrage dient u aan uw advocaat te voldoen. Hiervoor ontvangt u van uw advocaat een nota. Een proceskostenveroordeling, het griffierecht, uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, het aangetekend verzenden van stukken en kosten van deskundigen (arts, psycholoog, medisch adviseur ed.) vallen niet onder de reikwijdte van de toevoeging en dienen door de cliënt zelf betaald te worden.
   
 • Cliënten die niet in aanmerking komen voor een toevoeging en dus zelf de advocaatkosten dienen te betalen, ontvangen maandelijks een nota met bijbehorende minutenspecificatie, zodat de werkzaamheden gecontroleerd kunnen worden. Op alle werkzaamheden wordt BTW (21%) in meerdering gebracht. Voor cliënten die (net) niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, kunnen wij zo nodig gematigde tarieven aanbieden die recht doen aan de financiële positie waarin de cliënt verkeert.
 • Van Kempen c.s. Advocaten maakt bij haar inzet voor cliënten vanzelfsprekend geen onderscheid tussen betalende zaken of zaken op basis van een toevoeging.
   
 • Nota's dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Indien de cliënt de nota's niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot invordering hiervan te komen, ten laste van de cliënt.
   
 • Van Kempen c.s. Advocaten streeft ernaar zaken zoveel mogelijk  in der minne op te lossen. Van alle in- en uitgaande correspondentie krijgt u een kopie toegestuurd, zodat u op de hoogte bent van het verloop van uw zaak.
   
 • Alvorens een belangrijk stuk wordt verzonden, krijgt u daarvan eerst een concept toegestuurd of bespreken wij dit in spoedeisende gevallen telefonisch met u. Pas nadat uw akkoord is ontvangen, zal het stuk in definitieve vorm verzonden worden.
   
 • Indien de zaak daar om vraagt, kan er een persoonlijk gesprek plaatsvinden om de volgende stappen in uw zaak te bespreken. Het is ook mogelijk een telefonische afspraak te maken.
   
 • Op de werkzaamheden van Van Kempen c.s. Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >