Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >


 

Doef van Kempen

Doef van Kempen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan haar studie heeft zij in diverse landen gewoond en gewerkt waardoor zij verschillende culturen van dichtbij meemaakte. Vanaf haar beëdiging als advocaat in 1998 tot 2006 werkte zij bij Van Driem Advocaten te Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
Lees meer»

Monique Nurdoğan-Ferwerda

Monique Nurdoğan-Ferwerda (Amsterdam, 1973) is in 1997 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij volgde daarnaast een studie Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen. Van 1998 tot 2006 werkte zij voor het Ministerie van Justitie alwaar zij (onder meer) als procesvertegenwoordiger optrad. In 2006 is zij beëdigd als advocaat en sindsdien werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
Lees meer»

Margó Spekschoor

Margó is in 1997 Nederlands recht gaan studeren en werd na haar afstuderen in september 2002 beëdigd als advocaat. Tot eind 2005 is zij vervolgens werkzaam geweest in de advocatuur. In 2006 verhuisde zij naar New York om te kijken of de advocatuur echt haar passie was, of dat ze in een ander vakgebied zou kunnen bereiken waar ze voor staat, het helpen van mensen en met name kinderen in achterstandsposities. In New York werkte ze voor de non-profit organisaties WEDO (een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen) en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde zij terug naar Nederland. De ervaring in New York beseffen dat haar wens om mensen en dan vooral kinderen bij te staan, nog altijd het beste één op één gerealiseerd kon worden door weer de advocatuur in te gaan. Zij sloot zich toen aan bij Van Kempen c.s. Advocaten.
Lees meer»

Ariane Hendriks

Ariane Hendriks (Amsterdam, 1976) studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies in Maastricht, geschiedenis in Jeruzalem en rechten in Leiden. Zij werkte van 2000 tot 2002 als assistent in opleiding aan de geschiedenisfaculteit van de Universiteit Leiden en van 2003 tot begin 2007 als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Zij werd in 2007 beëdigd als advocaat en is sindsdien werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
Lees meer»

Margreet de Boer

Margreet de Boer legt zich als advocaat vooral toe op het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden, waaronder slachtoffers van seksueel geweld.
Lees meer»