Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Doef van Kempen

Doef van Kempen

Doef van Kempen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan haar studie heeft zij in diverse landen gewoond en gewerkt waardoor zij verschillende culturen van dichtbij meemaakte. Vanaf haar beëdiging als advocaat in 1998 tot 2006 werkte zij bij Van Driem Advocaten te Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
 

Doef van Kempen is gespecialiseerd op het gebied van ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie). Zij adviseert werkgevers over de ontwikkeling van hun beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen, alsmede over het opstellen dan wel up to date maken van hun Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen. Doef is extern lid van Klachtencommissies bij diverse bedrijven in Nederland. Daarnaast is zij werkzaam als externe Vertrouwenspersoon, tot wie medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen zich kunnen wenden voor bijstand en informatie. Doef geeft bij Hubert Consult trainingen aan Klachtencommissies en Vertrouwenspersonen. Doef adviseert medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen op het werk over de diverse mogelijkheden om dit aan de orde te stellen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of bij het College van de Rechten voor de Mens. In samenwerking met haar kantoorgenote Ariane Hendriks voert zij in opdracht van bedrijven en organisaties cultuuronderzoek uit. 

Doef van Kempen is voorts deskundig op het gebied van het personen-, familie en jeugdrecht, waarin zij is gespecialiseerd in gezags- en omgangskwesties en afstamming (erkenning, vaststelling en ontkenning ouderschap). Als bijzonder curator vertegenwoordigt zij minderjarigen in afstammingsprocedures. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het vorderen van straat- en contactverboden voor slachtoffers van stalking en staat zij cliënten bij in tuchtzaken die voortkomen uit klachten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door artsen of therapeuten.

email: d.vankempen@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Doef van Kempen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht 
- Gezagskwesties en omgangsregelingen
- Afstamming (erkenning, ontkenning of vaststelling ouderschap)
- Bijzondere curator in afstammingszaken
- Jeugdbeschermingsrecht
- Internationaal privaatrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.