Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Doef van Kempen

Doef van Kempen

Doef van Kempen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan haar studie heeft zij in diverse landen gewoond en gewerkt waardoor zij verschillende culturen van dichtbij meemaakte. Vanaf haar beëdiging als advocaat in 1998 tot 2006 werkte zij bij Van Driem Advocaten te Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
 

Doef van Kempen is gespecialiseerd op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Zij adviseert werkgevers en overheidsinstanties over de ontwikkeling van beleid ter voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen, alsmede over het opstellen van klachtenregelingen. In samenwerking met haar kantoorgenote Ariane Hendriks voert zij in opdracht van bedrijven en organisaties cultuuronderzoek uit. Zij is werkzaam als externe vertrouwenspersoon en extern lid van klachtencommissies bij bedrijven en geeft bij Hubert Consult trainingen aan klachtencommissies en vertrouwenspersonen. Daarnaast staat Doef slachtoffers van ongewenste omgangsvormen bij in klachtenprocedures.

Doef van Kempen is voorts deskundig op het gebied van het personen-, familie en jeugdrecht. Als bijzondere curator vertegenwoordigt zij minderjarigen in gerechtelijke procedures. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het vorderen van straat- en contactverboden voor slachtoffers van stalking.

email: d.vankempen@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Doef van Kempen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht 
- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
- Ouderschap en erkenning
- Bijzondere curator
- Jeugdbeschermingsrecht
- Internationaal privaatrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.