Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Margó Spekschoor

Doef van Kempen

Margó Spekschoor (Groenlo, 1976) studeerde SPD (verkorte HEAO) in Arnhem en aansluitend rechten in Nijmegen. Zij werkte in 1997 als aankomend assistent accountant te Nijmegen. Margó studeerde in 2002 af in het Nederlands Recht en werd in september 2002 beëdigd als advocaat. Daarna was zij werkzaam bij Koster Advocaten in Zaandam. In 2006 verhuisde zij naar New York, waar zij werkte voor de non-profit organisaties WEDO en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde zij terug naar Nederland en sloot zij zich als advocaat aan bij Van Kempen c.s. Advocaten.

Margó Spekschoor is gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Bij jeugdrecht moet u denken aan ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en alle overige zaken waar de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Samen Doen (wijkteams gemeente) en/of Jeugdzorg bij betrokken is. Daarnaast staat zij cliënten bij inzake verdelingen en alimentatie bij (echt)scheidingen. Daar ligt ook haar kracht, omdat Margó tijdens haar eerste studie SPD (verkorte HEAO) begonnen is als aankomend assistent accountant bij een Accountantskantoor in Nijmegen.

Ze behandelt ook veel zaken op het gebied van de gezagsuitoefening van ouders/verzorgers over hun kinderen, zoals bijvoorbeeld procedures met betrekking tot toestemming voor een (inter)nationale verhuizing of het vragen van vervangende toestemming bij de rechter voor medicatie, therapie/coaching of een paspoort/ID-kaart voor een kind.

Margó heeft ruime ervaring met complexe scheidingen (vechtscheidingen). Zij kent (en verwijst naar) alle programma’s die op dit gebied aangeboden worden. Zoals, maar niet uitsluitend: Altra, Kinderen uit de Knel, Ouderschap Blijft, KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), pedagogen of een bijzondere curator.
Margó heeft in 2016 en 2017 meegewerkt aan een werkgroep van de Gemeente Amsterdam inzake complexe scheidingen met het doel complexe scheidingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Margó doceert samen met Marieke Lips de juridische dag van de opleiding: bijzondere curator in jeugdzaken bij Medling.

Daarnaast is ze per 1 mei 2019 bestuurslid/penningmeester van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. In haar rol als bestuurslid heeft zij in beginsel geen contact met de kindbehartigers zelf, maar is zij verantwoordelijk voor het goed besturen van de vereniging waarvan de kindbehartigers lid zijn. Ze is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de controle op de betaling van de jaarlijkse contributie van de aangesloten kindbehartigers.

Verder is Margó per 1 mei 2019 aangesloten bij het Scheidingsteam van Ouders online.

Tot slot maakt zij deel uit van 1scheidingsloket, een scheidingsloket met alle daarbij behorende professionals, zoals hypotheekadviseur en kindbehartiger in de regio Zutphen/Doetinchem.

email: m.spekschoor@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Margó Spekschoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht
- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
- Internationaal privaatrecht
- Jeugdbeschermingsrecht
- Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.