Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Margó Spekschoor

Doef van Kempen

Margó is in 1997 Nederlands recht gaan studeren en werd na haar afstuderen in september 2002 beëdigd als advocaat. In 2006 en een groot deel van 2007 heeft zij gewoond in New York en heeft zij o.a. gewerkt bij WEDO, een non-profit organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen. Ook heeft zij daar veel vrijwilligerswerk gedaan met kinderen in achterstandswijken. 

Eind 2007 toen ze terugkwam naar Nederland heeft zij zich als advocaat aangesloten bij Van Kempen c.s. Advocaten.

Margó is een deskundige, betrokken en oplossingsgerichte advocaat, die oog heeft voor alle aspecten van een zaak. Ze probeert met haar cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waarbij de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. 

Sinds kort is Margó ook mediator en sinds 2019 is ze scheidingsbemiddelaar. Klik op de onderwerpen om te zien wat dit inhoudt.

Margó is gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Bij jeugdrecht moet u denken aan ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en alle overige zaken waar de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Wijkteams van de gemeente en/of Jeugdzorg bij betrokken zijn.

Ze behandelt ook veel zaken op het gebied van echtscheidingen, omgang van ouders met en gezag van ouders over hun kinderen, zoals bijvoorbeeld procedures met betrekking tot toestemming voor een (inter)nationale verhuizing of het vragen van vervangende toestemming bij de rechter voor medicatie, therapie/coaching of een paspoort/ID-kaart voor een kind.

Margó is vanaf 1 mei 2019 bestuurslid/penningmeester van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. In haar rol als bestuurslid heeft zij in beginsel geen contact met de kindbehartigers zelf, maar is zij verantwoordelijk voor het goed besturen van de vereniging waarvan de kindbehartigers lid zijn. Ze is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de controle op de betaling van de jaarlijkse contributie van de aangesloten kindbehartigers.

Margó heeft in juni 2019 de SCHIP-training gedaan, www.schipaanpak.nl. In 2020 heeft ze een gespecialiseerde mediationopleiding gevolgd.

email: m.spekschoor@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Margó Spekschoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht 
- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
- Internationaal privaatrecht
- Jeugdbeschermingsrecht
- Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.