Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Margó Spekschoor

Doef van Kempen

Margó is in 1997 Nederlands recht gaan studeren en werd na haar afstuderen in september 2002 beëdigd als advocaat. Tot eind 2005 is zij vervolgens werkzaam geweest in de advocatuur. In 2006 verhuisde zij naar New York om te kijken of de advocatuur echt haar passie was, of dat ze in een ander vakgebied zou kunnen bereiken waar ze voor staat, het helpen van mensen en met name kinderen in achterstandsposities. In New York werkte ze voor de non-profit organisaties WEDO (een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen) en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde zij terug naar Nederland. De ervaring in New York beseffen dat haar wens om mensen en dan vooral kinderen bij te staan, nog altijd het beste één op één gerealiseerd kon worden door weer de advocatuur in te gaan. Zij sloot zich toen aan bij Van Kempen c.s. Advocaten.

Margó is een deskundig, betrokken en oplossingsgerichte advocaat, die oog heeft voor alle aspecten van een zaak. Ze probeert met haar cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waarbij de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. 

Margó is gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Bij jeugdrecht moet u denken aan ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en alle overige zaken waar de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Samen Doen (wijkteams gemeente) en/of Jeugdzorg bij betrokken zijn.

Ze behandelt ook veel zaken op het gebied van omgang van ouders met en gezag van ouders over hun kinderen, zoals bijvoorbeeld procedures met betrekking tot toestemming voor een (inter)nationale verhuizing of het vragen van vervangende toestemming bij de rechter voor medicatie, therapie/coaching of een paspoort/ID-kaart voor een kind.

Margó heeft ruime ervaring met complexe scheidingen (vechtscheidingen). Zij kent (en verwijst naar) alle programma’s die op dit gebied aangeboden worden. Zoals, maar niet uitsluitend: Altra, Kinderen uit de Knel, Ouderschap Blijft, KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), pedagogen of een bijzondere curator.
Margó heeft in 2016 en 2017 meegewerkt aan een werkgroep van de Gemeente Amsterdam inzake complexe scheidingen met het doel complexe scheidingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Margó doceert samen met Marieke Lips de juridische dag van de opleiding: bijzondere curator in jeugdzaken bij Medling.

Daarnaast is ze per 1 mei 2019 bestuurslid/penningmeester van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. In haar rol als bestuurslid heeft zij in beginsel geen contact met de kindbehartigers zelf, maar is zij verantwoordelijk voor het goed besturen van de vereniging waarvan de kindbehartigers lid zijn. Ze is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de controle op de betaling van de jaarlijkse contributie van de aangesloten kindbehartigers.

Verder is Margó per 1 mei 2019 aangesloten bij het Scheidingsteam van Ouders online. Margó heeft in juni 2019 de SCHIP-training gedaan, www.schipaanpak.nl

Tot slot maakt zij deel uit van https://www.1scheidingsloket.nl/, een scheidingsloket met alle daarbij behorende professionals, zoals hypotheekadviseur en kindbehartiger in de regio Zutphen/Doetinchem.

email: m.spekschoor@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Margó Spekschoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht 
- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
- Internationaal privaatrecht
- Jeugdbeschermingsrecht
- Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.