Advocaten >

Verhuiszaken

Een van de meest voorkomende gezagsdiscussies tussen ouders is de vraag of je mag verhuizen na de scheiding. Denk goed na over wat u hierover opneemt in het Ouderschapsplan.

Als u bijvoorbeeld opschrijft dat u niet verder dan 10 kilometer van elkaar mag wonen, omdat u het belangrijk vindt dat ouders in de buurt van elkaar wonen, zodat de kinderen tussen de ouders heen en weer kunnen fietsen, dan betekent dit naar alle waarschijnlijkheid dat u niet verder dan 10 km zal mogen verhuizen, ook als u naar de rechtbank gaat voor toestemming hiervoor.

In 2008 heeft de Hoge Raad in de zogenoemde Zwitserse verhuiszaak (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) de criteria opgesteld voor een verhuizing, waarbij de ouders gezamenlijk gezag hebben.

  • De noodzaak om te verhuizen;
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • De voorgestelde maatregelen en alternatieven om de gevolgen van de verhuizing voor zowel het minderjarige kind, als de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • De mate waarin ouders nog met elkaar kunnen overleggen en communiceren;
  •  De rechten van het kind en de anderen ouder op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • Verdeling zorgtaken en continuïteit van de zorg;
  •  Frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder vóór en na de verhuizing;
  •  De leeftijd van het kind, de mening van het kind en de mate waarin het kind is geworteld in zijn omgeving, dan wel of het kind juist gewend is aan verhuizingen;
  •  De extra kosten van de omgang na de verhuizing.

De criteria zijn in de afgelopen 15 jaar amper gewijzigd. Soms wordt het één belangrijker gevonden, soms het andere. Het is van het grootste belang dat de zorgregeling ongeveer hetzelfde kan blijven en dat alle ‘schade’ door de verhuizing door de verhuizende ouder wordt vergoed of ongedaan wordt gemaakt. Dan gaat het over geld, maar ook over tijd.

Uit de jurisprudentie blijkt dat het steeds moeilijker wordt om toestemming te krijgen om te verhuizen, omdat rechters het steeds belangrijker vinden dat ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zelfs als u of de andere ouder eenhoofdig gezag heeft. U mag dus ook als u eenhoofdig gezag heeft niet zomaar verhuizen.

Voor uw verhuiszaak kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margó Spekschoor.