Advocaten >

Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling is een andere vorm van mediation. Bij familie mediation wordt u gedurende het hele proces begeleid door één advocaat-mediator.

Bij een scheidingsbemiddeling wordt u begeleid door 2 deskundigen, een (advocaat-) mediator en een advocaat. U kunt uw eigen advocaat inschakelen, maar er kan ook een advocaat van ons kantoor worden gevraagd.

Beide deskundigen hebben hun eigen rol in het proces en houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. De mediator zorgt voor de meer emotionele kant van de zaak, waaronder het bespreken van uw belangen en wensen. Van daaruit wordt gewerkt aan het oplossen van de eventuele conflicten.

De advocaat zorgt voor het informeren en adviseren over de financiële en juridische vraagstukken. De advocaat stelt het convenant met u op. Het ouderschapsplan wordt soms met de mediator, soms met de advocaat opgesteld. Dat ligt aan hoe de scheidingsbemiddeling loopt. De advocaat zorgt als het nodig is ook voor het indienen van het convenant en het ouderschapsplan bij de rechtbank en zij schrijft en dient ook het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in.

Bij scheidingsbemiddeling begint u bij de mediator. Zij zal u beiden uw verhaal laten doen en daarbij kijken waar de knelpunten tussen u beiden liggen. Daarna zal zij trachten de conflicten tussen u beiden te (h)erkennen, waarbij zij u helpt om nader tot elkaar te komen door de onderliggende belangen en wensen duidelijk te maken.

Op het moment dat de conflicten niet meer in de weg staan aan het maken van afspraken, wordt de advocaat ingeschakeld. Zij zal u dan voorlichten en waar nodig adviseren over alle financiële en juridische vraagstukken, zoals hoeveel kinder- en partneralimentatie redelijk is en hoe kunnen we zorgen dat degene met een te laag inkomen toch in de woning kan blijven wonen als dat uw wens is. Ook zorgt zij voor de boedelscheiding. Als gedurende dit proces blijkt dat sommige conflicten nog niet uitgesproken zijn en deze in de weg staan aan de voortgang, dan verwijst de advocaat terug naar de mediator en gaat u eerst weer met de mediation verder. Zodra de kou uit de lucht is, gaat u verder in het proces bij de advocaat. Dit gaat door totdat het convenant en het ouderschapsplan af zijn. Daarna of na inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is de advocaat klaar. De mediation eindigt wanneer u dat wil. Het doel is dat u zonder strijd als ex-partners verder kunt.

Scheidingsbemiddeling wordt door deelnemers fijn gevonden en beter beoordeeld dan standaard familie mediation. De reden hiervoor lijkt te zijn dat de deelnemers het idee hebben dat ze vrijer kunnen praten tijdens de mediation en dat ook de emotie makkelijker wordt gescheiden van de zakelijke afspraken. Daarbij wordt er bij scheidingsbemiddeling meer en langer gewerkt aan het goed beëindigen van de relatie en het oplossen van de conflicten, zodat de deelnemers op een fijnere manier naast elkaar verder kunnen. De deelnemers hebben meer inzicht in wat er gebeurt bij henzelf en bij de ander als bijvoorbeeld oude pijn wordt opgerakeld, waardoor ze dit op den duur weer zelf op kunnen lossen.

Alle andere voordelen van scheidingsbemiddeling gelden ook voor familie mediation:

 • Minder strijd dan in een procedure, soms zelfs geen conflicten meer. Vaak komen deelnemers nader tot elkaar in mediation.
 • Een resultaat waar beide deelnemers zich in kunnen vinden;
 • Minder kosten dan in een procedure;
 • (Veel) Sneller resultaat. Een (echt)scheidingsprocedure bij de rechtbank duurt vaak minimaal een jaar, mediation kan in een paar maanden afgerond zijn;
 • Geen winnaars/verliezers;
 • Oplossingen die financieel voordeel opleveren voor beide deelnemers, bijvoorbeeld het toerekenen van aftrekposten aan elkaar doordat u langer fiscaal partners blijft;
 • Convenant en ouderschapsplan op maat;
 • Alles wat u op tafel wil leggen, is bespreekbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel meer kan worden geregeld dan een rechter zou kunnen regelen, zoals voordelige belastingconstructies, maar ook een veel gedetailleerder ouderschapsplan;
 • De deelnemers bepalen de agenda;
 • De advocaat-mediator is ook juridisch en financieel deskundig en kan voor u het verzoek tot echtscheiding met het convenant indienen bij de rechtbank.

Nadeel mediation:

 • Rechter doet geen uitspraak, er is niet duidelijk wat het resultaat zou zijn als de rechter zich erover gebogen zou hebben. Dit is echter tevens één van de grote voordelen, omdat bij een uitspraak vaak beide partijen niet helemaal tevreden zijn en de strijd hierdoor vaak alleen maar oplaait.
 • Als de mediation niet slaagt, ben u de kosten kwijt en moet u misschien alsnog met een advocaat een procedure gaan starten.

Scheidingsbemiddeling lijkt vaak iets duurder te zijn dan familie mediation. Echter, omdat de deelnemers ‘beter’ uit elkaar gaan, wordt vaker voorkomen dat er op een later moment nog strijd ontstaat.

Als u geïnteresseerd bent in scheidingsbemiddeling neemt u dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: m.spekschoor@vankempencs.nl

Indien u geholpen wilt worden door één advocaat-mediator kunt u natuurlijk ook voor de standaard mediation kiezen.