Advocaten >

Mediation bij scheiding

Bij het verbreken van een relatie moet er vaak veel geregeld worden, zeker als er kinderen zijn of als u samen een woning heeft. Het is voor iedereen en vooral ook voor de kinderen van groot belang dat u ‘goed’ uit elkaar gaat.

Wie kent de verhalen niet van gescheiden ouders die niet gezamenlijk naar de musical van hun kind kunnen? Familie mediation is een heel goed middel om dit soort nare situaties te voorkomen. Anders dan bij een procedure bij de rechtbank staat u niet recht tegenover elkaar, maar probeert u gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Familie mediation doet u onder begeleiding van een advocaat mediator, die u allebei vertegenwoordigt. In overleg met de advocaat mediator proberen u samen tot afspraken te komen over alle afzonderlijke onderwerpen die bij een scheiding geregeld moeten worden. Hierbij moet u o.a. denken aan: wie krijgt het huis, hoe hoog is de kinder- en/of partneralimentatie, welke afspraken moeten we maken m.b.t. de belastingdienst en hoe regelen we de boedelscheiding (bijvoorbeeld auto’s, gezamenlijke bankrekeningen, eenmanszaak). Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant en als er kinderen zijn ook in een ouderschapsplan.

Er is bij mediation ook aandacht voor uw strijdpunten. Hierbij gaat het om de vaak meer emotionele kant van de scheiding. Vaak zijn bepaalde onderwerpen die tijdens de scheiding besproken moeten worden, beladen en/of zijn daar conflicten over. Ook gebeurt het regelmatig dat bepaalde onderwerpen al jaren worden vermeden, omdat u het vermoeden heeft dat u er toch niet uitkomt. De mediator probeert door middel van gesprekstechnieken u weer constructief met elkaar te laten praten en naar elkaar te laten luisteren. Hierdoor ontstaat vaak weer ruimte om te kijken naar elkaars belangen en de gezamenlijke en individuele wensen. Daardoor ontstaat er ruimte om afspraken te maken over de noodzakelijke onderwerpen, waarbij het doel is dat u zonder strijd naast elkaar verder kunt leven.

Voordelen van familie mediation:

 • Minder strijd dan in een procedure, soms zelfs geen conflicten meer. Vaak komen deelnemers nader tot elkaar in mediation.
 • Een resultaat waar beide deelnemers zich in kunnen vinden;
 • Minder kosten dan in een procedure;
 • (Veel) Sneller resultaat. Een (echt)scheidingsprocedure bij de rechtbank duurt vaak minimaal een jaar, mediation kan in een paar maanden afgerond zijn;
 • Geen winnaars/verliezers;
 • Oplossingen die financieel voordeel opleveren voor beide deelnemers, bijvoorbeeld het toerekenen van aftrekposten aan elkaar doordat u langer fiscaal partners blijft;
 • Convenant en ouderschapsplan op maat;
 • Alles wat u op tafel wil leggen, is bespreekbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel meer kan worden geregeld dan een rechter zou kunnen regelen, zoals voordelige belastingconstructies, maar ook een veel gedetailleerder ouderschapsplan;
 • De advocaat-mediator is ook juridisch en financieel deskundig en kan voor u het verzoek tot echtscheiding met het convenant indienen bij de rechtbank.

Nadelen mediation:

 • Een rechter doet geen uitspraak. Er is niet duidelijk wat het resultaat zou zijn als de rechter zich erover gebogen zou hebben. Dit is echter tevens één van de grote voordelen, omdat bij een uitspraak vaak beide partijen niet helemaal tevreden zijn en de strijd hierdoor vaak alleen maar oplaait.
 • Als de mediation niet slaagt, ben u de kosten kwijt en moet u misschien alsnog met een advocaat een procedure gaan starten.

Als u geïnteresseerd bent in mediation neemt u dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: m.spekschoor@vankempencs.nl

Indien u extra aandacht wilt besteden aan de relatie met uw ex-partner dan kunt u op ons kantoor ook kiezen voor scheidingsbemiddeling.