Advocaten >

Alimentatie

Kinderalimentatie en de kinderrekening

Ouders zijn verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. De ouder die niet de dagelijkse zorg heeft voor de kinderen, levert deze bijdrage in beginsel door het betalen van kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Of er ook daadwerkelijk kinderalimentatie betaald moet worden, en hoeveel, hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de kosten van het verblijf van het kind bij de alimentatieplichtige ouder. Afhankelijk van het aantal dagen dat een kind bij deze ouder verblijft geldt een zorgkorting van 15%, 25% of 35%.

Indien er sprake is van een gelijke zorgverdeling (co-ouderschap) dan hebben ouders de mogelijkheid om met elkaar af te spreken dat zij ieder een maandelijkse bijdrage leveren aan een kinderrekening, bijvoorbeeld ieder de helft of naar evenredigheid van het inkomen. Van de kinderrekening worden dan de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen voldaan, zoals de kosten van kleding en schoenen, de schoolbijdrage, schoolspullen etc.

Bij wijziging van omstandigheden (inkomen van de ouders; kosten van de kinderen) kan het nodig zijn de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen. 

Afspraken over de kinderalimentatie of de kinderrekening kunnen worden opgenomen in een ouderschapsplan en door de rechtbank worden bekrachtigd. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de hoogte van de kinderalimentatie kan daar over worden geprocedeerd

Partneralimentatie

Als je getrouwd bent ben je verplicht in het levensonderhoud van je echtgenoot te voorzien. Deze onderhoudsplicht stopt niet bij het einde van het huwelijk/partnerschap; het kan zijn dat er na de scheiding partneralimentatie betaald moet worden. Dit is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. 

Sinds 1 januari 2020 duurt de alimentatieverplichting in beginsel maximaal 5 jaar (daarvoor 12 jaar). Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar heeft geduurd dan duurt de alimentatieverplichting niet langer dan de helft van de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Indien er kinderen zijn dan eindigt de partneralimentatieverplichting zodra het jongste kind 12 jaar is.behoefte en draagkracht. De duur van de alimentatieverplichting kan verkort worden indien de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid heeft om eerder in de kosten van het eigen levensonderhoud te voorzien, de zogeheten verdiencapaciteit. 

De hoogte van de te betalen alimentatie wordt berekend volgens vaste normen, de zogenaamde Trema-normen. De advocaten van Van Kempen c.s. kunnen voor u nagaan of er sprake is van een alimentatierecht of plicht en kunnen een alimentatieberekening voor u maken. Zij kunnen namens u onderhandelen over (wijziging van de ) alimentatie, of hierover procederen.

Voor uw alimentatiezaak kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margó Spekschoor.