Advocaten >

Alimentatie

Ouders zijn verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. De ouder die niet de dagelijkse zorg heeft voor de kinderen, levert deze bijdrage in beginsel door het betalen van kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Of er ook daadwerkelijk kinderalimentatie betaald moet worden, en hoeveel, hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.
Als je getrouwd bent ben je verplicht in het levensonderhoud van je echtgenoot te voorzien. Deze onderhoudsplicht stopt niet bij het einde van het huwelijk; het kan zijn dat er na de scheiding partneralimentatie betaald moet worden; afhankelijk van behoefte en draagkracht. Hoe lang er partneralimentatie betaald moet worden hangt af van de vraag of er kinderen zijn en hoe lang het huwelijk heeft geduurd.
De hoogte van de te betalen alimentatie wordt berekend volgens vaste normen, de zogenaamde Trema-normen. De advocaten van Van Kempen c.s. kunnen voor u nagaan of er sprake is van een alimentatierecht of plicht en kunnen een alimentatieberekening voor u maken. Zij kunnen namens u onderhandelen over (wijziging van de ) alimentatie, of hierover procederen.

Deze tekst wordt nog aangevuld