Advocaten >

Omgang en gezag

Tussen ouders kunnen allerlei zaken spelen rond de verdeling van de zorg voor de kinderen, de omgangsregeling, vakanties, een verhuizing, en de uitoefening van het gezag. Vaak lukt het om hier in in onderling overleg of met behulp van mediation uit te komen. Soms is het nodig om de rechter om een beslissing te vragen. De advocaten van Van Kempen c.s. geven advies over de juridische kaders, denken met u mee over de te nemen stappen, kunnen u bij een mediation op de achtergrond adviseren en kunnen u zo nodig bijstaan in een procedure.

Deze tekst wordt nog aangevuld