Advocaten >

Omgang en gezag

Tussen ouders kunnen allerlei zaken spelen rond de verdeling van de zorg voor de kinderen, de omgangsregeling, vakanties, een verhuizing, en de uitoefening van het gezag. Vaak lukt het om hier in onderling overleg of met behulp van mediation uit te komen.
Soms is het nodig om de rechter om een beslissing te vragen.
De advocaten van Van Kempen c.s. geven advies over de juridische kaders, denken met u mee over de te nemen stappen, kunnen u bij een mediation op de achtergrond adviseren en kunnen u zo nodig bijstaan in een procedure.

 

Gezag

Moeders hebben na de geboorte van een kind automatisch het gezag (de boevoegdheid beslissingen over een kind te nemen) over het kind. Voor de partner hangt het van de situatie af deze gezag heeft of krijgt. Als de ouders zijn getrouwd of geregistreerd partner zijn heeft de andere ouder ook autimatisch gezag. Als de ouders niet zijn getrouwd is het sinds 1 januari 2024 zo dat erkenning van een kind in beginsel ook leid tot automatisch gezag voor de andere ouder.
Als ouders samen het gezag hebben blijft dat na een scheiding in stand, tenzij de rechter anders beslist.

Soms zijn er redenen om de rechter een beslissing te vragen over het gezag. Bijvoorbeeld wanneer de andere ouder niet wil meewerken aan gezamenlijk gezag. Of wanneer gezamenlijk gezag niet (langer) gewenst is, zoals in situaties van ernstig huiselijk geweld. Wij kunnen u adviseren over de haalbaarheid van een dergelijke procedure, en deze voor u voeren.

 

Omgang

Kinderen hebben recht op contact met hun ouders, en ouders hebben recht op contact met hun kinderen. Dat geldt ook voor biologische vaders die een kind niet hebben erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen komt een rechter tot het oordeel dat contact niet in het belang van een kind is. En in zeer uitzonderlijke gevallen kan een rechter oordelen dat er geen omgang kan zijn omdat dat de veiligheid van de moeder in gevaar brengt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het risico op femicide of eergerelateerd geweld.
Van Kempen c.s. Advocaten heeft veel ervaring met deze situaties, en kan u daarin adviseren en bijstaan.

 

Ouderschapsplan

Ouders moeten als ze uit elkaar gaan afspraken met elkaar maken over de kinderen. Deze afspraken staan in een Ouderschapsplan.

De afspraken gaan over de zorgregeling, wie zorgt er wanneer voor de kinderen? Heeft u jonge kinderen dan is het pedagogisch gezien goed om frequent contact te hebben met beide ouders. Zijn de kinderen ouder en is er een co-ouderschapsregeling dan kan een week op-week af regeling geschikt zijn. Uw advocaat kan met u meedenken over de regeling die geschikt is voor uw kinderen.

Ook de vakantieregeling wordt opgenomen in het Ouderschapsplan. Standaard is de regeling 50/50. Dat betekent dat de kinderen 3 weken in de zomervakantie bij de andere ouder zijn, ook als er bijvoorbeeld maar een weekendregeling is met de andere ouder.

Neem contact op met ons over hetgeen u wenst en wij kunnen u in grote lijnen vertellen of wat u wenst reëel is en geschikt is voor de kinderen.

Naast de zorgregeling worden ook veel gezagszaken opgenomen in het Ouderschapsplan. Hierbij moet u denken aan:

  • Mag ik verhuizen met de kinderen buiten de stad waar beide ouders wonen?
  • Wie gaat er met de kinderen naar de kapper, tandarts etc.
  • Naar welke school gaat ons kind en hoe krijgen we de informatie van de school via de andere ouder of via de school.
  • Waar is het hoofdverblijf van ons kind en wie regelt en heeft de paspoorten in beheer.
  • Hebben wij een kinderrekening of wordt er kinderalimentatie betaald en als er een kinderrekening is, welke kosten worden daar dan van betaald?

 

Conflicten over de uitoefening van het gezag 

Als ouders die samen het gezag hebben het niet eens kunnen worden over beslissingen over de kinderen, kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. Procedures gaan dan bijvoorbeeld over toestemming voor een vakantie, de schoolkeuze, of toestemming om te verhuizen of.

 

Voor zaken met betrekking tot omgang en gezag kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margó Spekschoor.