Advocaten >

Afstamming

 

Het afstammingsrecht houdt zich bezig met de vraag wie juridisch vader of moeder van een kind is of kan worden. Biologisch ouderschap brengt niet altijd automatisch juridisch ouderschap met zich mee, terwijl aan de andere kant biologisch ouderschap niet in alle gevallen vereist is om juridisch ouder te kunnen worden.

Bij zaken waarin het afstammingsrecht een rol speelt, kunt u denken aan de volgende situaties:

· De vader en moeder hebben samen een kind. Zij zijn niet getrouwd. De vader is dan wel de biologische vader, maar hij is niet van rechtswege de juridische vader van het kind. Door het kind te erkennen, wordt hij wel juridisch vader van het kind. Als de moeder weigert om hiervoor toesteming te geven, kan de vader aan de rechter vervangende toestemming vragen om het kind te mogen erkennen.

· De moeder is (nog) getrouwd met haar echtgenoot, maar krijgt een kind met een andere man. Vanwege het huwelijk is de echtgenoot van rechtswege de juridische vader van het kind geworden, maar hij is niet de biologische vader. De ontkenning van zijn vaderschap kan in een procedure bij de rechtbank gegrond worden verklaard, waarna de biologische vader het kind kan erkennen;

· Wensvaders willen samen een kind, maar een zwangerschap kan niet tot stand komen. Een vriendin heeft aangeboden om als draagmoeder te fungeren. Door de geboorte worden de draagmoeder en haar echtgenoot juridische ouders. Middels een procedure bij de rechtbank kan geregeld worden dat de wensvaders juridische ouders van het kind worden;

· De vader en moeder hebben samen een kind. Zij zijn niet getrouwd, waardoor de biologische vader niet van rechtswege juridisch vader is geworden. De moeder en/of het kind willen graag dat de biologische vader ook juridisch vader van het kind wordt, maar hij weigert het kind te erkennen. De moeder of het kind kunnen de rechter verzoeken om het vaderschap van de man vast te stellen.

En zo zijn er nog vele andere situaties waarin de vraag naar het juridische ouderschap centraal staat.

Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij weten van wie zij afstammen. De vraag of iemand juridisch vader of moeder is, is daarnaast van belang omdat dit rechten en verplichtingen ten opzichte van het kind met zich meebrengt. Zo kunnen juridische ouders bijvoorbeeld het gezag over het kind krijgen, kunnen kinderen van Nederlandse juridische ouders de Nederlands nationaliteit verkrijgen, krijgt het kind recht op sociale verzekeringen, wordt het kind erfgenaam van de juridisch ouder of kan het kind de geslachtsnaam van de juridisch ouder krijgen.

Ons kantoor beschikt over grote expertise op het gebied van het afstammingsrecht. Wij staan u graag terzijde met advies of in een gerechtelijke procedure.
Voor uw afstammingszaak kunt u contact opnemen met Doef van Kempen, Monique Ferwerda of Margo Spekschoor.