Advocaten >

Afstamming


Het afstammingsrecht houdt zich bezig met de vraag wie juridisch vader of moeder van een kind is of kan worden. Biologisch ouderschap brengt niet altijd van rechtswege juridisch ouderschap met zich mee, terwijl aan de andere kant biologisch ouderschap niet in alle gevallen vereist is om juridisch ouder te kunnen worden.

Bij zaken waarin het afstammingsrecht een rol speelt, kunt u denken aan de volgende situaties:

  • De vader en moeder hebben samen een kind. Zij zijn niet getrouwd. De vader is dan wel de biologische vader, maar hij is niet van rechtswege de juridische vader van het kind. Door het kind te erkennen, wordt hij wel juridisch vader van het kind;
     
  • De moeder is (nog) getrouwd met haar echtgenoot, maar krijgt een kind met een andere man. Vanwege het huwelijk is de echtgenoot van rechtswege de juridische vader van het kind geworden. De ontkenning van zijn vaderschap kan in een procedure bij de rechtbank gegrond worden verklaard, waarna de nieuwe partner van de moeder het kind kan erkennen;
     
  • de vader en moeder hebben samen een kind. Zij zijn niet getrouwd. De biologische vader is niet van rechtswege juridisch vader geworden. De moeder en/of het kind willen graag dat de man het kind erkent, maar hij weigert dit. De moeder of het kind kunnen de rechter verzoeken om het vaderschap van de man vast te stellen;
     
  • of de vader wil het kind juist wél graag erkennen, maar de moeder weigert toestemming hiervoor te geven, De vader kan aan de rechter vervangende toestemming vragen om het kind te mogen erkennen.

En zo zijn er nog vele andere situaties waarin de vraag naar het juridische ouderschap centraal staat.

De vraag of iemand juridisch vader of moeder is, is van belang omdat dit rechten en verplichtingen ten opzichte van het kind met zich meebrengt. Zo kunnen juridische ouders bijvoorbeeld het gezag over het kind krijgen, kunnen kinderen van Nederlandse juridische ouders de Nederlands nationaliteit verkrijgen, krijgt het kind recht op sociale verzekeringen, wordt het kind erfgenaam van de juridisch ouder of kan het kind de geslachtsnaam van de juridisch ouder krijgen. Uit deze voorbeelden blijkt reeds hoe belangrijk het juridisch ouderschap voor een kind is.

Ons kantoor beschikt over grote expertise op het gebied van het afstammingsrecht. Wij staan u graag terzijde met advies of in een gerechtelijke procedure.