Advocaten >

Arbeidsrecht


Indien u problemen heeft met uw werkgever, omdat u ontslagen bent of ontslag dreigt, kunnen wij u bijstaan met juridisch advies en bijstand verlenen in gerechtelijke procedures. Dit is gelukkig niet altijd noodzakelijk. Zo kunnen wij voor u in gesprek gaan met uw werkgever om de problemen waarmee u te maken krijgt op het werk op te lossen. Als de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat voortzetting van het dienstverband voor u of uw werkgever niet meer mogelijk is, kunnen wij met uw werkgever in gesprek gaan over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de eventueel vast te stellen vergoeding.

Niet altijd zal dit tot het gewenste resultaat leiden. In dat geval kan een procedure bij de sector kanton van de rechtbank uitkomst bieden. In een dergelijke procedure kunnen wij u adviseren omtrent de hoogte van de vergoeding die u kunt eisen waarbij de kantonrechtersformule als uitgangspunt geldt.

Er zijn echter ook andere problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen. De emancipatie van vrouwen heeft ertoe geleid dat steeds meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces, doch de omgeving loopt hier helaas niet altijd mee in de pas. Zo kunt u bijvoorbeeld (tijdelijk) minder willen werken, waarvoor binnen het bedrijf geen mogelijkheid wordt geboden. Ook kunt u te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie door een leidinggevende of een andere collega. Indien met de werkgever niet in overleg tot een oplossing voor deze problemen gekomen kan worden, staat ook hier de weg naar de sector kanton van de rechtbank open. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Indien u wordt gediscrimineerd of tijdens een sollicitatieprocedure niet wordt aangenomen vanwege zwangerschap, geslacht, leeftijd of etnische afkomst, dan kunt u bij ons terecht en kunnen wij u bijstaan in een procedure bij de sector kanton van de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens. Klik hier voor meer informatie over onze expertise op dit gebied.

De aan het kantoor verbonden advocaten hebben ruime ervaring op voornoemde gebieden en wij kunnen dan ook met recht zeggen dat uw arbeidsrechtelijke geschil bij ons in goede handen is.