Advocaten >


De advocaten van Van Kempen c.s. Advocaten zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Dit is een omvangrijk rechtsgebied wat ziet op alle juridische aspecten van het aangaan of verbreken van familierelaties, en problemen die zich binnen deze relaties kunnen voordoen. Van afstammingsrecht tot echtscheiding, van alimentatie tot omgangsregeling, van ondertoezichtstelling tot erfrecht.  Voor meer informatie over de verschillende onderwerpen binnen het personen- en familierecht kunt u klikken in de lijst links.

Van Kempen c.s. Advocaten is ook gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers. Van oudsher richten wij ons met name op slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, stalking en (dreigende) eerwraak, maar ook slachtoffers van andere geweldsmisdrijven kunnen bij ons terecht. Wij hebben ruime ervaring met het bijstaan van slachtoffers en nabestaanden in de strafzaak, het vragen van schadevergoedingen en het vorderen van straat- en contactverboden. Klik voor meer informatie op het betreffende onderwerp.

Tot slot hebben wij expertise op het gebied van gelijke behandeling seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen op de werkplek. Ook die onderwerpen vindt u in de lijst links.

De zaken die ons kantoor behandelt gaan vaak gepaard met veel emoties. Het gaat om wat mensen het meest raakt: hun kinderen, hun relaties, hun gezin, hun lichaam, hun veiligheid. U mag van ons verwachten dat wij uw zaak met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wij stellen ons als advocaat betrokken, maar wel onafhankelijk op. Uw belangen staan voorop, maar de belangen van de bij uw zaak betrokken kinderen verliezen wij niet uit het oog.