Advocaten >

Gelijke behandeling


Eén van de specifieke expertisegebieden van ons kantoor betreft het bijstaan van cliënten die slachtoffer zijn van discriminatie en ongelijke behandeling.

Er zijn veel verschillende vormen van discriminatie, en veel mensen worden hiermee geconfronteerd.

Het komt nog zeer regelmatig voor dat vrouwen veel minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega's in dezelfde functie. En hoewel zwangere vrouwen niet ontslagen mogen worden, en zwangerschap geen rol mag spelen bij sollicitaties of contractsverlenging, gebeurt dat in de praktijk wel vaak.  Ook worden zwangere zelfstandige onderneemsters door verzekeringsmaatschappijen gediscrimineerd ten opzichte van arbeidsongeschikte werknemers en ontvangen zij een lagere uitkering.

Mannen en vrouwen die zorgtaken voor hun kinderen op zich willen nemen en daarvoor minder willen gaan werken lopen het risico met ontslag te worden bedreigd of in hun carrière te worden beperkt, terwijl er een recht op deeltijdarbeid bestaat en het maken van onderscheid op grond van arbeidsduur verboden is.

Ook andere vormen van discriminatie  komen vaak voor. Jongeren met een niet westers uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden; sollicitanten met een niet-Nederlandse naam worden niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en vrouwen die een hoofddoek dragen krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren en ouderen krijgen te maken met leeftijdsdiscriminatie; mensen met een handicap krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt en worden geconfronteerd met niet toegankelijkheid van voorzieningen.

Al deze vormen van discriminatie of ongelijke behandeling zijn verboden.

Het recht biedt diverse mogelijkheden om discriminatie en ongelijke behandeling aan de kaak te stellen. Zo kunnen wij u bijstaan in een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het College bekijkt of er sprake is van directe of indirecte discriminatie door de zaak te toetsen aan de Gelijke Behandelingswetgeving. Indien het CRM van mening is dat er sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid, dan wordt dat vastgelegd in een oordeel. Hoewel dit oordeel niet bindend is, leggen veel werkgevers en aanbieders van goederen of diensten zich er wel bij neer. Als ze dat niet doen kan het oordeel van het College de basis vormen voor verdere juridische actie. Daarbij kunt u gebruik maken van het arbeidsrecht, of u kunt in een civiele procedure schadevergoeding verzoeken. Deze procedure kunt u ook zonder een voorafgaande procedure bij het CRM starten. In Kort Geding kan een voorschot op de geleden schade worden gevorderd onder verwijzing naar bijvoorbeeld artikel 1 van de Grondwet, de Gelijke Behandelingswetgeving of het beginsel van goed werkgeverschap.

In sommige gevallen is er niet slechts sprake van ongelijke behandeling, maar van strafbare discriminatie. In dat geval kunt u aangifte doen, en in de strafrechtelijke procedure gebruik maken van uw rechten als slachtoffer.

Ons kantoor helpt u graag bij het uitzetten van de juridische koers die in uw specifieke geval het beste resultaat zal opleveren.