Advocaten >

Schadevergoeding na een strafbaar feit of onrechtmatige daad


Als slachtoffer van een strafbaar feit of een onrechtmatige daad staat u de mogelijkheid ter beschikking om uw schade te verhalen op de wederpartij. 

Afhankelijk van het soort schade en de ernst van het feit wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Bij materiële schade gaat het bijvoorbeeld om de waarde van vernielde of gestolen goederen, gemaakte kosten (zoals medische kosten, kosten voor therapie en reiskosten), alsmede verlies van inkomsten. Om de hoogte hiervan vast te stellen, is het van belang dat u de bonnen en rekeningen bewaart. Immateriële schade is moeilijker vast te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies van levensvreugde doordat u pijn heeft geleden en/of psychische klachten ondervindt of heeft ondervonden als gevolg van het strafbare feit of de onrechtmatige daad. De vergoeding van immateriële schade wordt ook wel 'smartengeld' genoemd.

Indien uw eigen verzekering of de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de wederpartij de schade niet of niet volledig vergoedt en u evenmin in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dan kunnen wij u adviseren en bijstaan in een gerechtelijke procedure.


Civiele schadevergoedingsprocedure

U kunt een civiele procedure beginnen tegen de verdachte of veroordeelde van een strafbaar feit, of tegen de pleger van een onrechtmatige daad. U kunt in een Kort Geding of bodemprocedure een vergoeding voor de geleden schade eisen.


Voeging als benadeelde partij in een strafzaak

Indien sprake is van een strafbaar feit waarvan u het slachtoffer bent geworden en de Officier van Justitie heeft besloten om de verdachte naar aanleiding van uw aangifte te vervolgen, dan kunt u zich als 'benadeelde partij' voegen in het strafrechtelijke proces. Dit betekent dat u in de strafzaak kunt verzoeken dat de verdachte wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan u. Het dient daarbij wel te gaan om schade die eenvoudig van aard is. Een meer complexe schadevergoeding kunt u vorderen in een civiele schadevergoedingsprocedure.

Naast voeging als benadeelde partij, kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van uw spreekrecht om toe te lichten welke gevolgen en schade het misdrijf u heeft toegebracht.