Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Margreet de Boer

Doef van Kempen

Margreet de Boer (Wymbritseradeel, 1964) studeerde Nederlands recht en Criminologie in Amsterdam. Zij werkt sinds 2014 bij Van Kempen c.s. Advocaten.  Eerder (van 1989 tot 2002) was zij ook al werkzaam als advocaat, onder meer bij het kantoor 'Rechtshulp voor Vrouwen', wat later werd omgedoopt tot 'Bonnema en de Boer advocaten'. Later werkte ze als beleidsmedewerker en directeur bij het Clara Wichmann Instituut, expertisecentrum vrouw en recht. Vanaf 2004 heeft Margreet gewerkt als zelfstandig onderzoeker en trainer op het gebied van mensen- en vrouwenrechten; vanaf 2008 onder de naam PoWR, Projects on Women's Rights.
Van 2011 tot 2015 is Margreet lid geweest van de Eerste Kamer.

Margreet de Boer legt zich als advocaat naast het familierecht vooral toe op het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden, waaronder slachtoffers van seksueel geweld. Zij is aangesloten bij LANGZS, het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers, en heeft de specialisatie-opleiding voor Advocaten van Slachtoffers van Ernstige Gewelds- en Zedenzaken gedaan.
Zij is ook lid van de Vereniging voor Vrouw en Recht.

Margreet de Boer heeft een aantal nevenfuncties; zo is zij bestuurslid van de Stichting Comensha.

email: m.deboer@vankempencs.nl